Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mapa pokrytí svozu PSAS

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem
na území hl.m. Prahy v období 2016-2025

 

Rada hl. m. Prahy rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy  na veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016 - 2025". Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium "Pražské odpady 2016 - 2025", jehož vedoucím účastníkem jsou Pražské služby. Druhým členem konsorcia je společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Až na malé výjimky systém svozu od 1. 8. 2016 zůstává zachován.

V jedenácti městských částech bude nově svážet společnost AVE. Platí to jak pro směsný, tak pro tříděný odpad. Jmenovitě jsou to Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Chabry, Horní Počernice, Kbely, Letňany, Miškovice, Satalice, Třeboradice a Vinoř. Nemění se svozové trasy ani svozové dny, pouze svozová společnost. Ostatních 46 městských částí změnu nepocítí.

Pražané se mohou těšit na postupné rozestavování kontejnerů a popelnic na kovové obaly. Ke konci roku by mělo být v metropoli několik set nádob šedivé barvy, kde lze odevzdávat zmíněnou komoditu.

Svoz odpadu v Praze bude probíhat v obvyklém režimu a neměly by nastat žádné komplikace. V případě nutnosti je ideální se obracet na společnost, která v lokalitě působí. Také je možné kontaktovat přímo Pražské služby prostřednictvím Call centra na telefonním čísle 284 091 888 nebo emailem info@psas.cz. Zákaznickou linkou disponuje i společnost AVE CZ a to na telefonním čísle 800 118 800.

Schválením této veřejné zakázky a podepsáním příslušných smluv má hlavní město Praha vyřešenu otázku nakládání s komunálním odpadem na příštích 10 let.

Mapa pokryti svozu PSAS